Center for projektudvikling og iværksætteri

 

Kurser:

GefionCenter tilbyder kurser, coaching og vejledningsforløb indenfor iværksætteri, projektstyring, karriereplanlægning, jobsøgning og fundraising. Du kan vælge et af de nedenstående koncepter eller få skræddersyet dit eget kursusforløb.
Forløbene er rettet mod ledige som enten ønsker professionel vejledning i jobsøgning, som har brug for coaching eller for rådgivning i forbindelse med realisering af egne projektidéer, etablering af virksomhed, projektansættelse eller international projekudvikling.

Varighed: Aftales individuelt - Løbende optag.

Klar til job:
For dig der har brug for et skub eller for ny inspiration for at få et aktivt arbejdsliv igen.
Har du været ledig længe? Mangler du at få afdækket dine kompetencer? Har du brug for at få klarhed over dine muligheder på jobmarkedet? Eller har du brug for intensiv sparring i din jobsøgningsproces?
Så tilbyder vi et individuelt forløb med udgangspunkt i dine ønsker og kvalifikationer, hvor du får redskaber til at sætte realistiske jobmål og nå dem. Vi lægger vægt på hurtig virksomhedskontakt og på praktik som primært redskab til hurtigst muligt at finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen - både korterevarende med henblik på afklaring af ønsker - og længerevarende til afklaring af kompetencer og muligheder.

Du vil under forløbet få vejledning og undervisning i:
Jobsøgningsmetodik - ansøgning, CV, fortolkning af jobannoncer, jobsamtaletræning
Jobsøgningsstrategi - afsøgning af områder, metoder, prioritering
Arbejdsmarkedet lige nu - jobåbninger, begrænsninger, stillingstyper, krav
Løntilskud, fleksjob og alternative veje til arbejdsmarkedet
GefionCenters job- og virksomhedskonsulenter har mange års erfaring med specialiserede jobsøgningsforløb for ledige med erhvervs- og uddannelsesbaggrunde på alle niveauer, hvor praktik, netværksdannelse, alternative jobveje og individuel coaching er i fokus.

Varighed: Aftales individuelt - løbende optag.

Kontakt os for en vejledende samtale hvor du vil få mere at vide om hvad GefionCenter kan tilbyde.

  
 
 
Forside  -  Tilbage
     

GefionCenter  v/Dan Malberg    Rådhusstræde 11, 2tv   1466 københavn K.   Tlf: 3315 0210   Mobil: 2040 8033