Center for projektudvikling og iværksætteri

 

 
Links    
Arbejdsdirektoratet
adir.dk
  Google:
google.com
Arbejdsmarkedsstyrelsen
ams.dk
   
Beskæftigelsesministeriet
bm.dk
 
Ny i Danmark
inm.dk
   
Den Europæiske Socialfond
socialfonden.dk
   
Erhvervslivet - det offentlige
virk.dk
   
Startvækst - for iværksættere
startvaekst.dk
   
Dansk Erhverv
danskerhverv.com
   
Dansk Eksportforening
dega.dk
   
 
 
Forside  -  Tilbage
     

GefionCenter  v/Dan Malberg    Rådhusstræde 11, 2tv   1466 københavn K.   Tlf: 3315 0210   Mobil: 2040 8033