Center for projektudvikling og iværksætteri

 

Profil

GefionCenter blev etableret i 1993 som et videns- og uddannelsescenter for iværksætteri, projektudvikling og internationalt entrepreneurship. Centret har som overordnet mål at skabe bæredygtige projekter og fremme kvalitative jobskabelsesmuligheder.

GefionCenter tilbyder kurser, rådgivning og længerevarende uddannelsesforløb i samarbejde med virksomheder, erhvervsorganisationer, jobcentre 'm.fl. og har gennemført adskillige specialiserede projekt- og uddannelsesforløb under Den europæiske Socialfond.

Centeret råder over et bredt netværk af virksomhedspartnere og specialkonsulenter, der sikrer en professionel projektgennemførsel.

Igennem de sidste 10 år har GefionCenter været primus motor i etableringen af flere hundrede projekter og virksomheder indenfor følgende områder:

     
· Iværksætteri
· Videnseksport
· Internationale projekter
· Fundraising projekter
· Uddannelsesprojekter
· Konsulentvirksomhed
· Forskningsprojekter
  · Handel og Service
· Turismeog Events
· Design og Arkitektprojekter
· Webdesign/Digitalproduktion
· Film- og Lydproduktion
· Forfatterskab/Bogudgivelser
     
 
Forside  -  Tilbage
     

GefionCenter  v/Dan Malberg    Rådhusstræde 11, 2tv   1466 københavn K.   Tlf: 3315 0210   Mobil: 2040 8033